FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 07/21/2022 - 11:22 PDF icon स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण २०७७.pdf
चंखेली गाउँपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ ७९-८० 06/27/2022 - 11:19 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना_Veryfinalaugust.pdf
चंखेली गाउँपालिका एम्बुलेन्स व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशिका २०७९ ७९-८० 06/27/2022 - 11:16 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा व्यबस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७९.pdf
चंखेली गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाइ नीति २०७८ ७७/७८ 03/11/2022 - 12:39 PDF icon Chankheli RM health policy_0.pdf
न्यायिक कार्य सम्पादन एेन २०७५ ७५/७६ 08/12/2021 - 13:03 PDF icon Nyaik samiti Chankheli Rural Municipality.pdf
चंखेली गाउँपालिका एफ.एम रेडियाे व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न बनेकाो विधेयक २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:35 PDF icon F.M. Radio Act.pdf
च‌ंखेली गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:31 PDF icon ६. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
चंखेली गाउँपालिका कृर्षि विकास विधेयक २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:27 PDF icon Agriculture Act.pdf
चंखेली गाउँपालिका प्रहरी विधेयक २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:24 PDF icon Gaun Police Act.pdf
चंखेली गाउँपालिका स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 07/01/2020 - 00:19 PDF icon Rajpatra Procedure.pdf

Pages