FAQs Complain Problems

हिउँदे गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने ऐन,कार्यविधिहरु पढेर सुनाउनु हुँदै गाउँपालिका अध्यक्ष